De Bouwvergunning

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fasen die moeten worden doorlopen om te komen tot een bouwvergunning.

Voorlopig ontwerp

Na een goed gesprek met u waarbij wij uw wensen inventariseren kunnen wij aan de slag. De eerste ideeŽn worden uitgewerkt in een tekening die vaak "schetsontwerp" of "voorlopig ontwerp" wordt genoemd. Het is een goed praatstuk waarbij u uw wensen voor het eerst vertaald ziet in een tekening.

Dingen die u in deze fase zelf kunt regelen

 • Opvragen regels en eisen van het bestemmingsplan. Hiervoor kunt u en afspraak maken bij uw Gemeente. Natuurlijk kunnen wij dat ook voor u doen.
 • Opvragen gegevens bestaande situatie indien er sprake is van een verbouwing. De gemeente heeft soms tekeningen in het archief die zijn gebruikt tijdens de bouw van het gebouw. Deze kunt u tegen een geringe vergoeding opvragen bij uw Gemeente.
 • Kadastrale situatie opvragen. Dit kunt u opvragen bij het kadaster. Met deze gegevens weet u precies wat de grenzen van uw grond zijn.
 • Indien u grond gaat kopen kunt u bij het kadaster ook gegevens opvragen over het terrein. Zoals bepaalde erfdienstbaarheden als recht van overpad.
 • Indien u grond gaat kopen vraag dan ook bij de gemeente na of het bestemmingsplan bepaalde zaken ook verbied. U wilt misschien een kantoor aan huis maar het bestemmingsplan staat dit misschien niet toe.
 • Sonderingsgegevens. Een onderzoek dat aantoont hoeveel draagkracht de bodem heeft. Aan de hand van deze gegevens wordt ook bepaald of er wel of niet geheid moet worden.


 • Definitief ontwerp:

  Nadat wij er met u uit zijn over hoe het gebouw er uit komt te zien, hoe groot dat het gebouw wordt en wat voor soort materialen we gaan gebruiken beginnen wij aan een definitief ontwerp. Als de gemeente heeft aangegeven dat het plan past binnen het bestemmingsplan dan is het nu tijd voor de goedkeuring van de welstandscommissie.

  Het welstandsadvies


  De tekening wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze commissie gaat het plan beoordelen op haar redelijke eisen. Ze kijken of het plan past binnen de omgeving en of het plan architectonisch logisch en helder in elkaar steekt. Soms heeft de commissie opmerkingen die aangepast moeten worden in de tekeningen. Zodra we groen licht hebben van de welstandscommissie is het tijd voor de volgende grote stap. Het aanvragen van de bouwvergunning.

  De bouwvergunning:

  Nu het uiterlijk van het gebouw vast ligt en de materialen ook bekend zijn wordt het tijd om het ontwerp technisch meer uit te werken. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moeten tal van zaken op papier komen.
  Stukken die behoren bij een bouwaanvraag:

 • Bouwkundige tekeningen met plattegronden en gevels waarop ook staat welke materialen gebruikt worden. Dit zijn dezelfde tekeningen die we gebruikt hebben voor het welstandsadvies.
 • Bouwkundige tekeningen met alle technische gegevens over wanden, vloeren, daken enz. maar ook verschillende details hoe e.a. gemaakt moet worden.
 • Constructieve berekeningen van alle bouwkundige dragende elementen zoals vloeren, stalen balken, heipalen, kolommen enz.
 • Energie Prestatie berekening. Een berekening die aangeeft hoeveel energie het gebouw per jaar gaat gebruiken. Dit moet voldoen aan eisen uit het bouwbesluit.
 • Onderzoeksrapport bodemverontreiniging, een rapport dat aantoont dat uw bouwterrein niet vervuild is met olie of chemicaliŽn.

  De werktekeningen:

  Als de bouwvergunning is verleend kan de aannemer in principe gaan bouwen. Hiervoor heeft hij werktekeningen nodig. Als basis worden de tekeningen gebruikt die ook zijn gebruikt voor het aanvragen van de bouwvergunning. De tekeningen worden voorzien van extra informatie die nodig is om het gebouw daadwerkelijk te kunnen bouwen.
  Mocht u besluiten om deze laatste belangrijke stap niet te zetten dan geeft u de aannemer de vrije hand om op eigen inzicht problemen op te lossen. Dit hoeft geen bezwaar te zijn maar mocht u niet tevreden zijn over bepaalde zaken dan wordt het voor u lastig om de aannemer hierop aan te spreken (U heeft immers niks op papier staan).
 •