Structuurvisie Gieten
Parallel aan de Toekomstvisie Gieten hebben wij een aantal deelstudies verricht naar bijv. de herinrichting van de “De Brink”, een nieuw winkelcentrum aan de “Stationsstraat”, de herinrichting van de “Schoolstraat” en het herstellen en versterken van het ‘groene hart’. Het behouden van de aanwezige kenmerken en kwaliteiten van het dorp Gieten is hierbij het uitgangspunt geweest.